Privacy policy

Dit is de privacy statement van AtSeven – Fashion, Jewely & Musthaves  . Hierin wordt beschreven hoe AtSeven omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.atsevenfashion.nl.

 

1. AtSeven – Fashion, Jewely & Musthaves
AtSeven  is een detailhandel in kleding, mode-artikelen. AtSeven  is gevestigd aan Het Naauw 7 te Leeuwarden (8911 HW) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01117034.

2. Webwinkel
AtSeven exploiteert een webwinkel via de website www.atsevenfashion.nl. Voor een juiste uitvoering van de koopovereenkomsten die worden gesloten via de website, dienen klanten gegevens te verstrekken aan AtSeven. Deze gegevens bevatten ook persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

AtSeven verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld?
AtSeven verzamelt en verwerkt alle gegevens die je op de website invult. Dit betreffen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de tussen jou en AtSeven  gesloten koopovereenkomst. Welke persoonsgegevens van jou zijn verzameld kun je zien op de bevestiging die je ontvangt nadat je een bestelling hebt geplaatst.

Daarnaast maakt AtSeven  gebruik van Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van statistische gegevens over het bezoek en gebruik van de website. AtSeven gebruikt deze statistische gegevens voor het verbeteren, optimaliseren en verder ontwikkelen van de website.

4. Waarvoor worden persoonsgegevens verzameld?
AtSeven verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het voor klanten mogelijk maken optimaal gebruik te maken van de functionaliteit en diensten van de website;
2. Het optimaliseren van de functionaliteit en diensten van de website;
3. Het communiceren met klanten over de functionaliteit en diensten van de website;
4. Het versturen van nieuwsbrieven door AtSeven.
5. Het afhandelen van vragen, verzoeken en/of klachten.

Indien je niet wenst dat jouw persoonsgegevens worden verzameld voor een van deze doeleinden, kun je hiertegen verzet aantekenen door een e-mail te sturen aan info@atsevenfashion.nl

5. Worden persoonsgegevens ook aan derden verstrekt?
AtSeven verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

6. Cookies
Voor het verzamelen en analyseren van statistische gegevens over het bezoek en gebruik van de website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk door de webserver op de harde schijf van jouw computer worden geplaatst. Deze cookies worden door Google geplaatst. Voor meer informatie over de cookies die Google plaatst raadpleeg je het cookiebeleid van Google.

Deze privacy statement ziet alleen op de website www.atsevenfashion.nl. De website bevat ook informatie, applicaties en links naar websites van derden. Deze privacy statement ziet niet op verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

7. Vragen
Heb je vragen over de privacy statement van AtSeven, dan kun je dat melden door een e-mail te sturen aan info@atsevenfashion.nl

8. Toepasselijk recht
Op deze privacy statement is, evenals op het gebruik van de website en de relatie tussen jou en AtSeven, Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent deze privacy statement, het gebruik van de website en de relatie tussen jou en AtSeven.